• Domov
 • Šolski koledar za leto 2019/2020

Šolski koledar za leto 2019/2020

Na podlagi 15. člena Pravilnika O šolskem koledarju v srednjih šolah ( Uradni list RS, št. 30/18 ) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

Podrobnejša navodila o šolskem koledarju za srednje šole za šolsko leto 2019/2020

DanDatumAktivnosti
ponedeljek 2. sep ZAČETEK POUKA
od ponedeljka do petka 28.okt - 1. nov JESENSKE POČITNICE
torek 24. dec PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
od srede do četrtek 25. dec - 2. jan 2020 NOVOLETNE POČITNICE
sreda 15. jan* ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
petek 7. feb PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM
sobota 8. feb PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
petek in sobota 14. in 15. feb INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
od ponedeljka do petka 24. - 28. feb ZIMSKE POČITNICE ZA DIJAKE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČINE KOČEVJE), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN SPODNJE POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE
od ponedeljka do petka 17.2. - 21. feb ZIMSKE POČITNICE ZA DIJAKE Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: KOČEVJE
od srede do torka 3. - 28. feb ZIMSKI IZPITNI ROK
ponedeljek 13. apr VELIKONOČNI PONEDELJEK
od ponedeljka do petka 27. apr - 1. maj PRVOMAJSKE POČITNICE
petek 22. maj ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA IN POUKA ZA ZAKLJUČNE LETNIKE
ponedeljek 25. maj RAZDELITEV SPRIČEVAL ZA ZAKLJUČNE LETNIKE
od ponedeljka do petka 25. maj - 29. maj PRIPRAVA NA SM, PM, ZI
četrtek 28. maj IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠEVANJE OCENE (ZAKLJUČNI LETNIK)
ponedeljek 1. junij ZAČETEK IZPITNEGA ROKA ZA OPRAVLJANJE IZPITOV V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU (ZAKLJUČNI LETNIK)
torek 23. jun ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA OSTALE LETNIKE
sreda 24. jun PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČEK POUKA ZA OSTALE LETNIKE TER RAZDELITEV SPRIČEVAL
od petek do ponedeljek 26. jun - 31. avg POLETNE POČITNICE
sreda 1. jul SPOMLADNSKI IZPITNI ROK
ponedeljek 17. avg JESENSKI IZPITNI ROK
OPOMBE:
 • *Velja za šole, ki imajo dve ocenjevalni obdobji; če jih imate več, določite datume zaključkov ocenjevalnih obdobij sami. Pri tem je treba upoštevati četrti odstavek 4. člena Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (v nadaljnjem besedilu: prailnik).
 • V poklicnem izobraževanju lahko dijaki opravljajo popravne izpite že pred pristopom k zaključnemu izpitu v spomladanskem izpitnem roku, pristopijo k opravljanju splošne oziroma poklicne mature v jesenskem izpitnem raoku.
 • Šola določi v ltenem delovnem načrtu, skladno s podrobnejšimi navodili šolskega koledarja ministrice, koledarjem splošne mature, koledarjem poklicne mature oziroma koldearjem zaključnega izpita, podrobnejši koledar za opravljanje izpitov.
 • Roke za pripravljalna dela za izdelek oziroma storitev določita šolska komisija za zaključni izpit oziroma šolska maturitetna komisija za poklicno maturo.
 • Skladno s pravilnikom lahko šola v letnem delovnem načrtu določi, da se dva dneva pouka v šolskem letu izvedeta v drugem terminu, kot ju za pouk določata šolski koledar, kadar za to obstajajo utemeljeni razlogi. Šole, ki želijo izvesti nekatere aktivnosti v drugih rokih, kot so določeni s tem koledarjem, lahko zaprosijo ministrico za soglasje k spremembi najpozneje do 31. julija 2016.
 • Strokovni delavci izrabijo letni dopust praviloma med jesenskimi, novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami, večino dopusta pa med poletnimi počitnicami. V teh obdobjih se lahko vključujejo tudi v programe strokovnega izobraževanja, nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v skladu z letnim delovnim načrtom šole.

Okvirni koledar splošne in poklicne mature v šolskem letu 2019/2020

DanDatumAktivnosti
ponedeljek 31. feb ZAČETEK PM v zimskem izpitnem roku
sreda 4. mar SEZNANITEV kanditatov z uspehom pri PM
torek 5. maj SM, slovenščina (italijanščina, madžarščina) - esej
sobota 30. maj ZAČETEK SM, PM v spomladanskem izpitnem roku
ponedeljek 15. jun ZAČETEK OBDOBJA USTNIH IZPITOV (rezerva  6. in 13. jun)
torek 7. jul SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri PM na spomladanskem izpitnem roku
ponedeljek 13. jul SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri SM na spomladanskem izpitnem roku
ponedeljek 24. avg ZAČETEK SM, PM v jesenskem izpitnem roku
torek 8. sep SEZNANITEV kandidatov z usephom pri PM na jesenskem izpitnem roku
četrtek 17. sep SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri SM na jesenskem izpitnem roku
OPOMBE:
 • Podrobnejši koledarji opravljanja splošne oziroma poklicne mature bodo objavljeni na spletni strani Državnega izpitnega centra, ko jih bosta potrdili Državna komisija za splošno maturo in Državna komisija za poklicno maturo.
 • Priporočamo, da pouk med izvajanjem splošne oziroma poklicne mature izvedete (v skladu z možnostmi) v preostalih letnikih popoldne.
 • Obdobje opravljanja ustnih izpitov se začne praviloma 13. junija. Če šola zaradi večjega števila ustnih izpitov teh ne more izpeljati v predvidenem času, jih lahko izjemoma organizira tudi 1. in 8. junija.

Okvirni koledar zaključnega izpita v šolskem letu 2019/2020

DanDatumAktivnosti
ponedeljek 10. feb slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)
ponedeljek 8. jun slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)
torek 25. avg slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)
OPOMBA:
 • Datume za preostale izpite zaključnega izpita in datum seznanitve kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu določi šola v šolskem koledarju